Fundacja „Łużyce – wczoraj i dziś” powstała z myślą o promowaniu regionu Łużyc zarówno w Polsce jak i za granicą a także pogłębianiu wiedzy na jego temat. Cele te pragniemy osiągnąć poprzez realizację projektów naukowych z dziedziny archeologii, antropologii, etnografii, historii oraz socjologii, organizację warsztatów tematycznych, rozwijanie sieci szlaków turystycznych, promowanie działań kulturalnych oraz ochronę przyrody i dziedzictwa kulturowego. Zakres naszych działań jest bardzo szeroki, ale uważamy, że bogactwo kulturowe i piękno Łużyc wymagają, aby poświęcić się im bez reszty, do czego chcielibyśmy zachęcić także innych…