Odkrycia archeologiczne cmentarzysk popielnicowych z epoki brązu dokonywane od drugiej połowy XIX wieku na terenie Łużyc pozwoliły na wyróżnienie nowej kultury archeologicznej nazwanej kulturą łużycką. Wraz z rozwojem badań, zasięg kultury łużyckiej zaczęto rozszerzać znacznie poza obszar Łużyc. Z horyzontem tej kultury związana jest m.in. osada w Biskupinie.