W okresie między VIII a IX wiekiem n.e. tereny Łużyc zostały zasiedlone przez ludność słowiańską, której potomkowie mieszkają tutaj do dziś i nazywani są Serbołużyczanami. Obecnie językami łużyckimi (wyróżniany jest język dolnołużycki i górnołużycki) posługuje się około 20 000 osób.

(źródło ilustracji: The Mirror Images)