Na terenie Łużyc znajduje się Park Mużakowski – jedno z największych założeń parkowych w Europie. Założony został przez pruskiego księcia Hermana von Puckler-Muskau w latach 1815-45. Położony nad Nysą Łużycką kompleks zajmuje powierzchnię około 1000 ha. Od 2004 roku Park Mużakowski znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.