Na Łużycach urodził się, tworzył wybitny mistyk, filozof, gnostyk – Jakub Böhme. Na świat przyszedł w 1575 roku w Starym Zawidowie gdzie mieszkał do 1599 roku. Następnie przeprowadził się do Görlitz. Z zawodu był mistrzem szewskim. Pierwsze dzieło pt.: „Aurora czyli Jutrzenka o poranku” wydane zostało w 1612 roku i było efektem dwóch iluminacji, których doświadczył autor w 1600 i 1610 roku. Potem Böhme napisał jeszcze kilkadziesiąt rozpraw. Zmarł 17 listopada 1624 roku. Pochowany został na cmentarzu przy kościele św. Mikołaja w Görlitz. Jego dzieła wywarły wielki wpływ na kształt europejskiej myśli filozoficznej. Pracami Böhmego inspirowali się m.in. William Blake, Adam Mickiewicz czy Georg Hegel.