W dniu 9.09.1922 roku w Görlitz, urodził się Hans Georg Dehmelt – laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki, którą otrzymał w 1989 roku. W czasie II wojny światowej walczył na froncie wschodnim i zachodnim, gdzie po ofensywie w Ardenach dostał się do amerykańskiej niewoli. W 1952 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Do chwili przejścia na emeryturę wykładał na uniwersytecie w Seattle. H. G. Dehmelt zmarł 7 marca 2017 roku.

Hans Georg Dehmelt
(autor: Davis Freeman; źródło http://www.washington.edu)