Czar Łużyc przyciągnął także Józefa Ignacego Kraszewskiego, który podczas swojego kilkutygodniowego pobytu w Budziszynie pracował nad powieścią pt.: „Stara baśń” rozpoczynającą cykl powieści poświęconych historii Polski. Szczególną inspiracją dla pisarza była kultura ludowa Serbołużyckich Słowian oraz górnołużycki krajobraz.

Józef Ignacy Kraszewski (źródło: http://kraszewski.kc-cieszyn.pl/zycie.html)