W łużyckiej wsi Wownjow (niem. Oehna obecnie w granicach Budziszyna) 13 października 1913 roku urodził się Wojciech Kóčka – jeden z twórców i prekursorów archeologii lotniczej w Polsce. Wraz z prof. Zdzisławem Rajewskim wykonywał w roku 1936 zdjęcia lotnicze podczas słynnych wykopalisk w Biskupinie. Podczas II wojny światowej ukrywał się przed gestapo i jednocześnie działał w konspiracji. Po wojnie aktywnie uczestniczył w życiu społecznym (w tym w działalności na rzecz Łużyc), oraz naukowym. Od roku 1940 kierował badaniami archeologicznym prowadzonymi na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu.  W roku 1959 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. Łużyczanin z urodzenia, Polak z wyboru zmarł w 1965 roku. Więcej szczegółów na temat tej fascynującej postaci można znaleźć tutaj i tutaj.

Członkowie ekipy archeologicznej podczas przygotowywania balonu do wykonania zdjęcia lotniczego wykopalisk w Biskupinie w 1936 roku
(źródło: http://www.samolotypolskie.pl)