Łużyce obejmują większą część prowincji fizycznogeograficznej Nizin Sasko-Łużyckich, która znajduje się w południowej części Niziny Środkowoeuropejskiej. Zachodnią granicę regionu stanowi dorzecze Łaby, natomiast wschodnią: rzeki Bóbr oraz Kwisa. W obrębie samych Łużyc wyróżnia się dwie części:

 

Łużyce Dolne – leżące na północy i obejmujące południową część landu Brandenburgia, północną część landu Saksonia oraz zachodnią część województwa lubuskiego. Głównym miastem tej części Łużyc po stronie niemieckiej jest Chociebuż (niem. Cottbus, górnołuż. Choćebuz, dlnłuż. Chóśebuz, czes. Chotěbuz) a po stronie polskiej Żary (niem. Sorau, dolnłuż. Żarow). Herb Łużyc Dolnych – czerwony byk na białym polu, związany jest z postacią wybitnego władcy, księcia Bolka II zwanego Małym z linii  świdnicko-jaworskiej dynastii Piastów.

Łużyce Górne – leżące na południu i obejmujące większą część landu Saksonia, fragment południowego landu Brandenburgia oraz województwa dolnośląskiego. Głównymi miastami tej części Łużyc po stronie niemieckiej jest Budziszyn (niem. Bautzen, grnłuż. Budyšin i dolnołuż. Budyšyn) oraz Zgorzelec/Görlitz (grnłuż. Zhorjelc, dlnłuż. Zgórjelc cz. Zhořelec). Po stronie polskiej, obok granicznego Zgorzelca, drugim co do wielkości miastem jest Lubań (łuż. Luban, niem. Lauban).

Uwarunkowania geopolityczne sprawiły, że Łużyce jako region przygraniczny, miejsce przenikania się wpływów wielu mocarstw a jednocześnie ważny ośrodek na szlakach handlowych, pochwalić się mogą niezwykle bogatą historią. Jej wybrane fragmenty przedstawiliśmy w zakładce „Ciekawostki o Łużycach”.

Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze" w Lubaniu (www.pogranicze-csb.home.pl; https://www.facebook.com/Stowarzyszenie.POGRANICZE/) możemy udostępnić do darmowego pobrania z naszej strony unikatową publikację: Vademecum historii Górnych Łużyc (publikacja wydana w 2010 r. w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich). Zapraszamy do lektury!

Do pobrania