W poniedziałek 30 lipca 2018 r. powróciliśmy do ruin Nowoszowa, aby kontynuować rozwiązywanie zagadki zniszczonego przed 650 laty zamku Bolka II. Nasze prace były konsekwencją projektu zrealizowanego w 2017 roku polegającego na nieinwazyjnych badaniach tej zanikłej wsi. Na ich podstawie wytypowaliśmy kilka obszarów do przeprowadzenia badań metodą wykopaliskową. W ten sposób pragnęliśmy zweryfikować część ustaleń opartych o wyniki prac nieinwazyjnych, a także poszerzyć naszą wiedzę na temat wybranych aspektów przeszłości wsi. W tym roku skupiliśmy się na dwóch miejscach – centralnej części wyspy, pomiędzy Czerną Wielką i Młynówką oraz dawnym cmentarzu. Celem badania pierwszego miejsca było uzyskanie większej liczby informacji na temat budowli, którą uznaliśmy za najbardziej prawdopodobną lokalizację zamku wzniesionego za panowania księcia Bolka II. Badania cmentarzyska miały na celu zdobycie informacji na temat chronologii tego miejsca a także przybliżenia zagadnień związanych z życiem codziennym dawnych mieszkańców Nowoszowa. Pytanie o chronologię jest całkowicie zasadne, ponieważ na najstarszych źródłach kartograficznych do których udało nam się dotrzeć (II połowa XVIII wieku) nekropolii nie zaznaczono. Pojawia się ona pierwszy raz na mapie z początku XIX wieku (1823). Wiadomo, że kościół na pewno istniał w połowie XIX wieku a najprawdopodobniej pozostałością po nim była wieża dzwonnicza widoczna na niektórych widokówkach z Neuhaus. Nasuwa się teraz pytanie czy w wiekach wcześniejszych funkcjonowała sama nekropolia? Czy możliwe, że pierwsi mieszkańcy, np. polegli w czasie walk o zamek, byli chowani właśnie w tym miejscu? Na te i inne pytania, staraliśmy się znaleźć odpowiedź podczas eksploracji nawarstwień w zakładanych przez nas sondażach. Wyniki prac, podobnie jak w roku 2017, zamieszczone zostaną poniżej niezwłocznie po ich opracowaniu.

Prace badawcze trwały dwa tygodnie i zostały zrealizowane w ramach współpracy naszej Fundacji z naukowcami z Katedry Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: prof. Barbarą Kwiatkowską, dr. Jackiem Szczurowskim oraz dr. Pawłem Konczewskim. Wzięli w nich także udział członkowie Studenckiego Koła Naukowego Antropologów „Juvenis” Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Realizacja projektu okazała się możliwa dzięki wsparciu finansowemu oraz przychylności dla naszej inicjatywy okazanej przez firmę Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. oraz Lasy Państwowe (Nadleśnictwo Żagań, Nadleśnictwo Ruszów oraz Nadleśnictwo Świętoszów). Wsparcie logistyczne uzyskaliśmy także od harcerzy z Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Bolesławcu oraz Grupy Eksploracyjnej Miesięcznika Odkrywca. Podczas prac odwiedzili nas i wsparli jako wolontariusze członkowie Stowarzyszenia Eksploracyjno - Historycznego "Grupa Bory" co obejrzeć można tutaj. Patronat medialny nad naszymi pracami objął kwartalnik "Archeologia żywa".

Mamy nadzieję, że jeszcze kilka tajemnic Nowoszowa uda nam się odsłonić!