Staramy się wykorzystywać nasze zainteresowania oraz doświadczenia zawodowe, aby wcielać w życie kolejny pomysły. Czujemy się kompetentni w realizacji działań związanych z badaniami archeologicznymi, etnograficznymi oraz działalnością kulturalną i rekreacyjną. Podczas dotychczasowych prac mieliśmy przyjemność pracować ze specjalistami z różnych dziedzin i ośrodków, m.in. z naukowcami z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz z Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilźnie.