Pomysł zorganizowania koncertu muzyki dawnej, który wzbogaciłby życie kulturalne naszego regionu dojrzewał w nas od pewnego czasu. Jak się okazało nie byliśmy jedyni. Z podobną propozycją zwróciło się do nas stowarzyszenie Ars Augusta. W ramach nawiązanej współpracy plany przerodziły się w czyny: w sobotę, 4 sierpnia 2018 roku, w dawnym kościele ewangelickim pw. św. Jerzego w Ruszowie odbył się koncert muzyki barokowej. Wydarzeniu nadaliśmy odważny tytuł "I Łużyckiego Wieczoru z Muzyką Dawną". Zespół Lausitzer Ensamble w składzie:
Eleni Ioannidou - sopran, Susan Joseph - flet prosty, Szczepan Dembiński - wiolonczela, Adam Piotr Rorat – szpinet,
wykonał aranżacje utworów Georga Philippa Telemanna oraz Adama Jarzębskiego.

Obaj kompozytorzy to postaci wybitne i jednocześnie ważne dla historii naszego regionu.

Georg Philipp Telemann - urodził się 14 marca 1681 roku w Magdeburgu w rodzinie silnie związanej z kościołem luterańskim. W wieku 10 lat skompo-nował operę pt. Sigismundus, wywołując konsternację całej rodziny. Po ukończeniu gimnazjum, Telemann zapisał się na prawo na Uniwersytet w Lipsku (1701 r.). W 1705 roku przyjął propozycję pracy na dworze księcia Erdmanna II w Sorau (dziś Żary) i Pszczynie. Tam miał okazję poznać polską muzykę ludową, co okazało się dla późniejszej twórczości Telemanna bardzo znaczące. Wiele jego dzieł nawiązuje bowiem do polskich tańców (np. sonaty skrzypcowe i suita Partie polonaise). Jego dorobek twórczy jest imponujący, samych kantat kościelnych napisał 1043. Poza tym — kilkaset uwertur, suit orkiestrowych, msze, pasje, sonaty, fantazje i fugi. Wiele też podróżował, w tym do Paryża i Berlina, a także udzielał prywatnych lekcji kompozycji. Zmarł na zapalenie płuc 25 czerwca 1767 roku w Hamburgu.
(informacje zaczerpnięte z opracowania dr hab. Iwony Lindstedt. Więcej informacji można zleźć tutaj)

Adam Jarzębski - urodził się pod koniec XVI w. w Warce, zmarł pod koniec 1648 w Warszawie. Był polskim kompozytorem wczesnego baroku. W 1616 roku, trafił na dwór Zygmunta III Wazy w Warszawie, gdzie do końca życia był muzykiem kapeli królewskiej. Cieszył się wielkim uznaniem króla, który obdarzył go szeregiem nadań z racji „singulari in arte musicae peritia”.W historii literatury polskiej Jarzębski znany jest jako autor poematu „Gościniec, abo krótkie opisanie Warszawy“, wydanego w 1643 roku, ("abo" w tytule to staropolska postać dzisiejszego spójnika "albo"). Był to pierwszy w Polsce przewodnik po stolicy, na którego podstawie, na równi z obrazami Canaletta, rekonstruowano po II wojnie światowej wygląd Starego Miasta. Jarzębski jako pierwszy użył słowa "koncert" do określenia utworów ściśle instrumentalnych, przedtem bowiem nazywano "koncertem" zespoły wokalno-instrumentalne o znamionach koncertowego współzawodniczenia. W okresie powojennym, w trakcie badania zbiorów klasztornych i kościelnych, odnaleziono szereg nieznanych wcześniej canzon i koncertów skomponowanych przez tego artystę, których odkrycie postawiło autora w gro-nie najwybitniejszych kompozytorów polskiej instrumentalnej muzyki barokowej.
(źródło: Wikipedia)

 

Program koncertu przedstawiał się następująco:

Georg Philipp Telemann
Sonata C-Dur TWV 41:C5 na flet prosty i basso continuo
1. Adagio - Allegro - Adagio - Allegro 2. Larghetto 3. Vivace

Adam Jarzębski
z „Canzoni e Concerti“: Cantate Domino

Georg Philipp Telemann
Dwie Arie Orasii z Opery „Orpheus“
„Wie hart ist mir das Schicksal doch“ i „Helas, quels soupirs“

Adam Jarzębski
z „Canzoni e Concerti“: Cantate Joh. Gabrielis

- Przerwa -

Georg Philipp Telemann
Sonata C-Dur TWV 41:C2 na flet prosty i Basso Continuo
(z „Getreue Musikmeister“)
1. Cantabile 2. Grave 3. Vivace

Georg Philipp Telemann
Sonata D-Dur TWV 41:C2 na wiolonczela i Basso Continuo
(z „Getreue Musikmeister“)
1. Lento 2. Allegro 3. Largo 4. Allegro

Adam Jarzębski
z „Canzoni e Concerti“: Susanna Videns

Georg Philipp Telemann
Aria Rodisetty z opery „Cierpliwy Sokrates“ („il geduldige Sokrates“)
„Mich tröstet die Hoffnung“

Składamy serdeczne podziękowania:
Stowarzyszeniu Ars Augusta - za kierownictwo artystyczne koncertu,
Sołectwu Ruszów oraz Lokalnej Grupie Historycznej z Ruszowa - za nieocenioną pomoc w organizacji koncertu,
Publiczności – za tak liczne przybycie i uczestniczenie w sobotnim koncercie,
Aleksandrowi Karczowi – za projekt plakatu promującego koncert.
Realizacja wydarzenia możliwa była dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu Zgorzeleckiego, Gminy Węgliniec oraz Nadleśnictwa Ruszów.